De gemeente Amersfoort heeft besloten de twee bushaltes ter hoogte van Hamseweg 62 (halte Molenweg) en 70A (halte Elly Takmastraat) op te heffen. In plaats hiervan komt er één bushalte met een abri ter hoogte van Hamseweg 68. Vervoerder Keolis heeft positief geadviseerd over deze aanpassing.

Minder dan 250 meter

Bushalte Molenweg en Elly Takmastraat zijn twee bushaltes die worden aangedaan door stadslijn 4 van en naar Kattenbroek en het Centraal Station. Deze bus rijdt dwars door Hoogland. De bushaltes liggen op minder dan 250 meter van elkaar en overlappen elkaar daarmee voor een groot deel.

Abri verdwenen

De bushalte Molenweg beschikte tot enkele jaren geleden over een abri waar droog gewacht kon worden op de bus ter hoogte van Hamseweg 62. Deze abri stond op privéterrein wat altijd is gedoogd door de grondeigenaar. In 2020 heeft op Hamseweg 62 een bestemmingswijziging plaatsgevonden van werken naar wonen. De nieuwe eigenaar heeft de gemeente verzocht de abri te verwijderen van het terrein, wat ook is gebeurd.

Nieuwe abri en centraler

Bouwschets nieuwe centrale bushaltes“Door het verwijderen van deze abri is er geen comfortabele wachtmogelijkheid meer voor passagiers. Gezien de nabijheid van Woongroep Nieuw Wede (woongroep voor 55+) en het algehele comfort van busreizigers is een comfortabele wachtvoorziening gewenst”, aldus de gemeente. “Daarnaast zijn de servicegebieden voor een groot deel overlappend. Bij bushalte Elly Takmastraat geldt bovendien dat een groot deel van het servicegebied bestaat uit onbebouwde grond”.  Vandaar het besluit van de gemeente voor een geconcentreerde halte met een abri en een oversteekplaats.

Politie en Keolis positief

De gemeente heeft over het besluit overleg gehad met de politie. Vervoerder Keolis, die stadslijn 4 uitvoert, heeft positief geadviseerd over het aanpassen van de twee haltes naar één nieuwe centralere halte.

Termijn bezwaarschrift

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan (29 augustus) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Link:
*
Officiële bekendmaking besluit d.d. 29 augustus 2023.