Op 10 augustus start aannemer Strukton in opdracht van de provincie Utrecht met de aanleg van de doorfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten. Het traject wordt ook wel fietssnelweg of snelfietsroute genoemd. De route loopt voor een belangrijk deel door het westelijk deel van Hoogland. De gefaseerde werkzaamheden duren tot 30 september. Ze leveren ongetwijfeld hinder op voor het fietsverkeer en het doorgaande verkeer op de N199. Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) maakt zich vooral grote zorgen over de gevaarlijke fietsoversteek bij de Van Boetzelaerlaan/Zevenhuizerstraat.

Artikel gaat verder onder de foto.

Doorfietsroute vanaf Hoogland

Vlot, veilig en comfortabel

De provincie Utrecht werkt aan negen doorfietsroutes in de gehele provincie zodat er vlot, veilig en comfortabel tussen dorpen en steden kan worden gefietst. Bestaande wegen en fietspaden worden verbeterd en met elkaar verbonden. De doorfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten is circa 9 km lang en loopt voor een groot deel over het fietspad langs de N199. Deze doorfietsroute heeft daarom het nummer F199 gekregen.

Traject doorfietsroute

In Amersfoort start de fietsroute bij de Meridiaantunnel-Koppel (centrumring Amersfoort) en gaat daarna via de Hooglandseweg-Noord, de Ringweg Noord, De Stuw, De Schans, westzijde van de Maatweg (langs ziekenhuis Meander), Bunschoterstraat, parallelweg N199 Van Boetzelaerlaan, Bunschoterstraat en Amersfoortseweg naar de rotonde met de N806 Nijkerkerweg in Bunschoten. 

Fietsoversteek zeer gevaarlijk

De fietsoversteek bij de Van Boetzelaerlaan/Zevenhuizerstraat is in de route een zeer gevaarlijk kruispunt. Hier vinden regelmatig ongelukken plaats. Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft daarover in het verleden al haar ongerustheid uitgesproken. Ook bij de werkzaamheden van de aanleg van de doorfietsroute verdient de veiligheid van deze oversteek extra aandacht, aldus de VDH. De provincie heeft besloten dat op het kruispunt een separate fietsoversteek met verkeerslichtinstallaties aangelegd gaat worden. 

Tunnel vraagt langere tijd

Hoewel er al zeker 20 jaar wordt gesproken over tunnels onder dit gevaarlijke knelpunt zegt de gemeente: “Dit is een zeer kostbare en ingrijpende oplossing, die helaas niet in het kader van deze doorfietsroute gerealiseerd kan worden. De voorbereidingstijd van het realiseren van een tunnel duurt veel langer dan de looptijd van het aanleggen van de doorfietsroute”.

Er is wel besloten dat auto’s worden geweerd op de parallelweg op de Van Boetzelaerlaan ten zuiden van het kruispunt en op de parallelweg van de Maatweg langs het Meander ziekenhuis. 

Landbouwverkeer blijft mogelijk

Het landbouwverkeer kan voor het bereiken van hun percelen op de parallelwegen naast de N199 blijven rijden. De provincie is wel van plan om de maximale snelheid op deze wegen terug te brengen van 40 naar 30 km/uur en er komen enkele verkeersdrempels, zodat er minder snelheidsverschillen zijn tussen het landbouwverkeer en de fietsers. 

Inloopspreekuur

Vanaf woensdag 16 augustus is er wekelijks van 10.30 tot 11.30 uur iemand aanwezig in de Struktonkeet op het terrein van Van Dijk Hoogland B.V, Bunschoterstraat 27a in Hoogland. Hier kunt u terecht met vragen, opmerkingen of tips.

Nieuws op de Strukton bouwapp

Met de Strukton bouwapp blijft u op de hoogte van de exacte werkzaamheden en de gefaseerde planning. U kunt de Strukton Bouwapp gratis downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. Ga binnen de app naar ‘Ontdek’ en volg het project ‘Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten’. U ontvangt dan een bericht met het laatste nieuws. 

Meer detailinformatie over de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten is te vinden op de volgende websites:

* www.provincie-utrecht.nl/doorfietsroutes 

* https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/aanleg-doorfietsroute-amersfoort-bunschoten-van-start

* https://www.bunschoten.nl/_flysystem/media/reactienota-doorfietsroute-amersfoort-bunschoten.pdf