Het parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort blijft de gemoederen bezighouden. Er zijn veel reacties tegen het plan om overal in Amersfoort betaald parkeren in te voeren. Wethouder Tyas Bijlholt gaf aan dat zijn mailbox ‘ontplofte’. Ook de ondernemersverenigingen in Vathorst en Hoogland vinden het een onzinnig plan. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli werd over het parkeerbeleid heftig gediscussieerd. Tijdens dezee raadsvergadering nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om te komen tot een referendum.

Dat referendum kan er alleen komen als de initiatiefnemers tenminste de handtekeningen weten te verzamelen van tenminste 6200 Amersfoorters.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is niet tegen betaald parkeren, maar alleen daar waar parkeren overlast betekent. Dat is in Hoogland nergens het geval. De VDH is dus tegen betaald parkeren in Hoogland.

Om voldoende handtekeningen voor het referendum te halen liggen er bij diverse ondernemers in het dorp tekenlijsten. U kunt uw handtekening zetten bij de volgende ondernemers:

  • Primera Brundel (Hamseweg)
  • Gall & Gall (Kraailandhof)
  • Dorpshuis De Neng (Engweg)
  • Blom Electro (Zevenhuizerstraat)
  • Blom Rijwielhandel (Zevenhuizerstraat)
  • Kapsalon Mardy (Hamseweg)

Laten we er samen voor zorgen dat dat referendum er komt!