De zomer staat voor de deur, voor veel mensen een periode van vakantie, zo ook voor de Huisartsenpraktijken van Gezondheidscentrum Hoogland. Onderstaand ontvangt u een overzicht van hun vakantieperiode.

Vakanties praktijken:
– Huisartsenpraktijk Berkenlaan: 19 juni t/m 25 juni 2023 en 4 september t/m 17 september 2023
– Huisartsenpraktijk Tolick: 8 juli t/m 30 juli
– Huisartsenpraktijk Marskramerstraat:  8 juli t/m 30 juli

De website: https://www.gezondheidscentrumhoogland.nl/vakanties/

Waarnemen
De huisartsenpraktijken proberen zoveel mogelijk voor elkaar waar te nemen in vakantietijd. Alle planbare zorg (zorg die kan wachten zonder medische gevolgen) wordt uitgesteld tot na de zomerperiode. Hierdoor kunnen zij de spoedzorg waarborgen en iedereen die het nodig heeft helpen.

Contact opnemen
Neem contact op bij medisch dringende zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is. De assistente zal, na het uitvoeren van de triage, bepalen of u gezien moet worden door een huisarts. Bij twijfel over wel of niet bellen met de (waarnemende) huisarts: kunt u eerst www.thuisarts.nl  of https://www.moetiknaardedokter.nl/raadplegen. Voor lopende zaken en verwijzingen kunt u bij uw eigen huisarts terecht zodra de praktijk weer open is. Digitaal contact via het patiëntenportaal is alleen mogelijk als uw praktijk open is. Tijdens avonden, nachten en weekenden neemt u contact op met de huisartsenpost 085 773 11 00 , website: https://www.huisartsenposteemland.nl/

Herhaalmedicatie
Probeer uw herhaalrecepten aan te vragen voordat uw huisartsenpraktijk dicht gaat. Kijk op de website voor de instructies: https://www.gezondheidscentrumhoogland.nl/herhaalrecepten/

Antwoordapparaat
Deze zomer hebben de artsen te maken met een personeelstekort. Wanneer de druk op de telefoonlijn en praktijken hoog wordt zullen allereerst de huisartsen bijspringen om u telefonisch te woord te staan. Mocht dit onvoldoende zijn dan zullen zij de telefoon sluiten voor reguliere zorgvragen. U hoort op het antwoordapparaat dat zij, op dat moment, alleen voor spoed bereikbaar zijn.