Om van Amersfoort een groene, leefbare en gezonde stad te maken wil het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort in de toekomst overal in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen betaald parkeren met vergunningen invoeren. Ook de vergunningen voor een  tweede en derde auto wil het college beperken.  Aldus de Stadsberichten van de gemeente van 31 mei j.l..

Vooral uit die delen van Amersfoort, die geen acute parkeerproblemen kennen, hebben vele bewoners kritisch gereageerd met de vraag of die maatregelen wel passend zijn voor hun wijken. Daarom heeft het college hun aanvankelijke plan (de zgn. ‘uitgangspunten voor het parkeerbeleid’) gewijzigd en stelt het nu voor om het invoeren van betaald parkeren op te delen in twee fasen. Zo kunnen die wijken, die geen acute problemen kennen, voorlopig ‘wachten met de invoering’. Dat geldt dus zeker voor Hoogland, al betekent uitstel geen afstel, ook niet voor Hoogland.

De grote vraag is, of de gemeenteraad binnenkort gaat instemmen met de voorgestelde ‘uitgangspunten’. Volgens een recent artikel in de Amersfoortse Courant lieten de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie al weten, ‘dat ze niet zitten te wachten op parkeervergunningen voor inwoners van Hoogland, Hooglanderveen, Nieuwland en Vathorst.’ Wethouder Tyas Bijlholt (verkeer, D66)  vertelde, dat zijn ‘mailbox ontploft is’ met een stortvloed aan kritische reacties. Hij beloofde alle vragen van inwoners netjes van een antwoord te zullen voorzien. “Ook maken we samen met inwoners, organisaties en bedrijven een plan waarin duidelijk wordt, wat het invoeren van de maatregelen gaat betekenen en wanneer welke regels in zullen gaan”, aldus de Stadsberichten.
Hoogland wacht in spanning af.

Laatste nieuws (21-06-2023)

Een kleine meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad (7 van de 13) heeft op 20 juni besloten, dat op 4 juli 2023 niet gestemd zal worden over de Parkeervisie van B&W. Zij hebben verbeteringen geëist in het plan. Het presidium van de gemeenteraad gaat zich nu buigen over de vraag, hoe het verder moet.