Eén van de grootste sportverenigingen van Hoogland, de Tennisclub Hoogland (TCH), bestaat in 2024 vijftig jaar. En dat willen ze vieren. Het bestuur heeft recent een oproep gedaan aan alle leden om met voorstellen, ideeën en activiteiten te komen.

Tennisclub Hoogland sinds 1974

De oprichtingsvergadering van de TCH vond in maart 1974 plaats en wel in Concordia. De vereniging telt inmiddels ruim 600 leden en beschikt over een prachtige accommodatie aan de Sportlaan met veel ruimte rond de 7 verlichte kunstgrasbanen, een mini-baantje en een oefenkooi. Op de club vinden meerdere druk bezochte toernooien per jaar plaats, zoals het jaarlijkse TCH 35+ Open dubbel tennistoernooi. Het vindt dit jaar plaats van vrijdag 9 juni t/m zondag 18 juni 2023.

Voortdurende vernieuwing

In 2019 onderging het clubgebouw een sfeervolle modernisering met een fraaie kantine, beheerd door de leden zelf. De voorzieningen op het park en op de banen worden jaarlijks vernieuwd en uitgebreid. Het complex telt nu zelfs al twee overdekte terrassen.

Geen padelbanen

De TCH heeft vorig jaar onderzocht of er op het terrein padelbanen zouden kunnen komen. Een speciale commissie van deskundigen heeft grondig onderzoek gedaan en over de resultaten een advies uitgebracht. De conclusie luidde: “Op grond van de uitkomsten adviseert de commissie, gezien de grote financiële risico’s en de te verwachten juridische en imagoproblemen met de omgeving de padelbanen niet aan te leggen”. Het bestuur van Tennisclub Hoogland heeft dit advies overgenomen.