Tijdens de Algemene Ledenvergadering stelde het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) voor om lid te worden van het platform Stop Windplan Isselt. Het platform verzet zich tegen de plannen om op industrieterrein De Isselt, vlak tegen de Eem, twee windturbines te plaatsen met een tiphoogte van ruim 220 meter.

Al protest sinds 2017

De VDH heeft al in 2017 bij de gemeente Amersfoort aangegeven dat we deze plek ontoelaatbaar vinden. In de nota windenergie geeft de gemeente aan dat Hoogland-West niet geschikt is voor het opwekken van windenergie. Daar windturbines plaatsen heeft, volgens de nota, te veel invloed op de fauna in het gebied en tast de kwaliteit van het rustgebied te veel aan. De VDH wijst dan ook een plek precies op de grens van Hoogland-West af, omdat de invloed van die windturbine nog steeds van invloed is op Hoogland-West.

Daar komt nu bij, blijkens de milieu-effectrapportage, dat de invloed van geluid en slagschaduw tot ver in het dorp Hoogland voelbaar zal zijn. Bovendien zullen door de turbines de huizen in een straal van 0-2 km minder waard worden.

Platform Stop Windplan Isselt

In Hoogland-West is een initiatiefgroep ontstaan die verschillende partijen bijeen heeft gebracht om gezamenlijk een platform op te richten.

Tijdens de ALV besloot de vergadering met overgrote meerderheid om het voorstel van het bestuur over te nemen en lid te worden van het platform Stop Windplan Isselt. Het platform bestaat nu uit de Vereniging Vrij Polderland, de Ondernemersvereniging Hoogland, de initiatiefgroep Hoogland-West en de VDH.


Bekijk ook eerdere berichtgeving.