De Lions Club in Hoogland heeft begin dit jaar de eerste twee vrouwen geïnstalleerd. Bianca Bronsema verzorgt de communicatie en Ingeborg Emmerzael is lid met algemene commissietaken. Sinds de oprichting in 1981 waren in Hoogland alleen mannen welkom. Een recente discussie over de toekomststrategie van de Hooglandse Lions leidde tot een statutenwijziging. Daaruit vloeide voort dat vanaf 2023 ook vrouwelijke leden welkom zijn.

Organisatie en doelstellingen

De Lions Club is een wereldwijde organisatie die in 1917 in de Verenigde Staten werd opgericht. Het doel van de club is om lokale gemeenschappen te ondersteunen en te verbeteren door middel van vrijwilligerswerk, fondsenwerving en sociale projecten. Wereldwijd telt de organisatie ongeveer 1,4 miljoen leden. De Lions zijn actief in 208 landen met in totaal 46.000 lokale clubs. In Nederland werd de eerste Lions Club opgericht in 1949.

Lions Club helpt mensen in nood

De Lions Club is in principe een gemengde organisatie, waar zowel mannen als vrouwen lid van kunnen worden. Toch is het zo dat de Lions Club oorspronkelijk een mannenorganisatie was. In de beginjaren van de Lions Club waren vrouwen niet toegestaan als lid en mochten zij alleen als gast aanwezig zijn bij bijeenkomsten. Pas in de jaren ’80 werd de regelgeving binnen de Lions Club aangepast en werden vrouwen officieel toegelaten.

De Lions Club in Nederland wil mensen in nood steunen, zowel in Nederland als daarbuiten. Dat gebeurt door het steunen van lokale goede doelen, het organiseren van fundraising-evenementen en het bieden van noodhulp bij rampen. De club richt zich ook op het ondersteunen van jongeren door educatieve programma’s en het aanbieden van beurzen.

Highland Rally

Op zaterdag 4 juni organiseren de Lions uit Hoogland en uit Vathorst de ‘Highland Rally’. Dit jaarlijks terugkerende evenement heeft tot doel een bepaald maatschappelijk project te steunen en om de deelnemers een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit jaar krijgen de CliniClowns steun. Doelen die in de afgelopen jaren zijn gesteund: Voedselbank, Zomercarnaval voor mensen met een verstandelijke beperking, het Jeugdsportfonds en Stichting Parentshouses.