Jan Bijvank ontving tijdens zijn afscheid als vice-voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) de Sint-Jorispenning van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort. Loco-burgemeester en wijkwethouder Micheline Pfaffen-Zeenni kwam het eremetaal uitreiken in dorpshuis De Neng. Pfaffen hield bij de plechtigheid een warme speech, waarbij ze Bijvank bedankte voor al het werk dat hij voor Hoogland heeft gedaan. Ze noemde Bijvank een ‘voortrekker en verbinder’. Die twee woorden staan ook gegraveerd op de Sint Jorispenning.

Grote betrokkenheid

Micheline Pfaffen kwam aan het einde van de algemene ledenvergadering van de VDH de vergaderzaal binnen en begon aan een lange lijst met complimenten. De kern van haar betoog kwam steeds weer neer op de grote betrokkenheid die Jan Bijvank de afgelopen 22 jaar heeft getoond bij het woon- en leefklimaat in Hoogland.

De lijst met activiteiten die Jan Bijvank heeft verricht is te uitgebreid om hier volledig te vermelden. We beperken ons tot een korte samenvatting.

VDH, duurzaamheid en De Neng

Bijvank is sinds 2010 actief in de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Sinds 2012 was hij vice-voorzitter. Hij is ook de drijvende kracht geweest achter de communicatie op deze website. Verder heeft Bijvank zich sterk gemaakt voor een paar specifieke dossiers. De meest recente onderwerpen in zijn portefeuille zijn de plaatsing van de windmolens op Isselt en de bouw van een nieuw zwembad in Hoogland.

Daarnaast droeg Jan Bijvank ook zeer actief bij aan de bewustwording rond duurzaamheid. Hij is actief betrokken bij ‘Duurzaam Hoogland’, een platform van Hooglanders die een positieve bijdrage leveren op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame samenleving. In dat kader past ook de rol die Bijvank speelde bij de oprichting van de stichting ‘Zon op Hoogland’, een energiecoöperatie voor schone energie.

De dorpswethouder benoemde verder dat Bijvank aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van stichting De Neng, die door een groep bewoners wordt geëxploiteerd. 

En Bijvank was één van de voortrekkers van het Amersfoortse Smartlappenfestival. De populariteit van dit muziekfeest is sinds de oprichting in 2010 alleen maar groter geworden.

Energie en doorzettingsvermogen

Pfaffen eindigde met de woorden: “Beste Jan, vanavond neem je afscheid van het bestuur van de VDH. Maar… we hopen je nog vaak tegen te komen in Hoogland én in de stad. We zijn dankbaar voor je enorme betrokkenheid en je inzet voor het dorp. Je weet innovatief te handelen en je energie een doorzettingsvermogen zijn bewonderenswaardig”.

Daarna kreeg Jan Bijvank de Sint Jorispenning uitgereikt, samen met een speldje voor op het revers.