Op dit moment vindt er een herinrichting van de Engweg en omliggende straten plaats. In 2019 en 2020 hebben de gemeente en adviesbureau DRONG de plannen gemaakt en het project voorbereid. In oktober 2020 is aannemer Dura Vermeer aangenomen voor de uitvoering. Aannemer Siers verzorgt het verleggen van kabels en leidingen. Gemeente Amersfoort, DRONG, Dura Vermeer en Siers werken tot en met de oplevering als Bouwteam Engweg samen verder aan het project.

Werkzaamheden

Het grootste deel van de straten in het projectgebied heeft straks een gescheiden riool met aparte buizen voor regenwater en vuilwater. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen aan de Engweg, Berkenlaan en het Struweelpad sluiten aan op het nieuwe regenwaterriool. Tegelijk met het riool vernieuwt de gemeente de straten, stoepen en straatverlichting. Waar nodig past zij de inrichting van de straten aan op de wensen van nu. Bijvoorbeeld door meer of andere parkeerplaatsen en groen aan te leggen.

Het Struweelpad

Een lastig onderdeel van het plan was de herinrichting van het Struweelpad. Dit pad ligt naast Dorpshuis De Neng. Achter De Neng is inmiddels op de plaats van de oude bibliotheek een appartementencomplex verrezen met 20 woningen. Onder het complex zou een parkeergarage komen voor de bewoners van deze appartementen. Uiteindelijk bleek dat te duur en is er voor gekozen om een deel van de parkeerplaatsen onder een overstekend deel van het gebouw te situeren. Daar kunnen slechts 12 parkeerplekken gerealiseerd worden. De gedachte was dat de resterende acht parkeervakken naast De Neng konden komen.

De Neng en de buurtbewoners, verenigd in de “Klankbordgroep Engweg’, vonden dat een slecht idee. Het gevolg zou zijn dat bij drukte in De Neng de bezoekers ‘s avonds hun auto in de wijk zouden parkeren. In 2020 werd er door de gemeenteraad een motie aangenomen om dan ca. 10  extra parkeerplaatsen te realiseren .

 

Inmiddels ligt er een door de gemeente uitgewerkt plan op tafel. Hierin wordt het fietspad iets naar rechts verlegd. Het autoverkeer naar Engweg 9 volgt het parkeerterrein en gaat dan naar rechts, zodat er een haakse oversteek met het fietspad ontstaat.

Er worden 38 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dat zijn er 8 meer dan de huidige 30. Dit is mogelijk door de bomen tussen de parkeervakken weg te halen, waardoor er meer ruimte komt. De bomen die er stonden, waren essen die door de essenziekte verzwakt waren. De parkeervakken zullen voorzien worden van grasbetonsteen, waardoor er een groene uitstraling ontstaat en het regenwater makkelijk de grond in kan.

Achter de parkeervakken komen groenstroken met daarin in totaal 24 bomen. Dit zullen verschillende soorten bomen zijn, zodat de kans op ziekte zo klein mogelijk is.

 

 

Ook het voorterrein van Dorpshuis De Neng krijgt een vriendelijker, groenere uitstraling. Er komen twee groenvakken met lage begroeiing bij de bomen die er nu al staan. De groenvakken worden voorzien van zitbanken. Het voetpad langs de Engweg wordt ook voor De Neng, in tegenstelling tot wat de tekening aangeeft, van hetzelfde materiaal gemaakt. Zo is het duidelijk dat er een voetpad op het plateau ligt.

 

 

 

Het wordt groener vóór en náást De Neng, terwijl rekening gehouden wordt met de parkeerdruk die het Dorpshuis veroorzaakt. Een goed plan dus!

 

uitwerking inrichtingsplan Struweelpad. Een grotere versie is hier te downlaoden