Veel Hooglanders zijn de afgelopen periode onaangenaam verrast door de brief van de gemeente Amersfoort, met daarin de aankondiging van de plannen voor grote windturbines op industrieterrein De Isselt. Twee reusachtige molens van elk 210 meter hoog, pal op de rand van Hoogland-West en de Eem. Deze plannen zijn al geruime tijd in de maak (en er wordt ook al geruime tijd tegen geageerd), maar met het schrijven van de gemeente en de informatieavonden die sindsdien hebben plaatsgevonden lijkt het nu pas echt te gaan leven. (tekst gaat verder na onderstaande illustratie)

Beoogde positie windmolens Bosch en van Rijn

De toonzetting van de brief doet vermoeden dat het al een gelopen race is. Alsof actievoeren tegen deze plannen geen zin meer heeft. Het tegendeel is waar! Er kleven veel grote nadelen aan het plan en het is maar zeer de vraag is of het ooit van de grond zal komen. Maar het waait ook niet vanzelf over.

Daarom hebben de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, de Vereniging Vrij Polderland, de Ondernemersvereniging Hoogland en diverse bewonersinitiatieven uit Hoogland en Hoogland-West de handen ineengeslagen om gericht actie te voeren tegen deze plannen. We zijn niet tegen verduurzaming van de energievoorziening – integendeel, wij willen hier onze actieve bijdrage aan leveren – maar wij vinden dat dit moet en kan gebeuren met behoud van welzijn van Amersfoortse burgers en natuur, dus zónder onevenredige aantasting van de leefomgeving. Windplan Isselt voldoet daar bij lange niet aan.

De komende tijd zullen we verder informeren over de stand zaken, over de invloed die deze turbines hebben op Hoogland-West, maar ook op mee inwoners van Hoogland. Denk daarbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering van huizen.

Op onze website vindt u alle informatie – ook de invloed van de turbines op uw huis! – onder het kopje dossiers ‘windplan Isselt’

Verder zullen wij wij samen met de diverse bewonersinitiatieven, de Vereniging Vrij Polderland en de Ondernemersvereniging Hoogland binnenkort een online portaal in de lucht brengen, waar omwonenden zich kunnen inschrijven voor informatie, advies en ondersteuning. Nader bericht hierover volgt!

Credits: De beide illustraties op deze pagina komen uit een rapport van Bosch en van Rijn (adviesbureau voor windenergie in Nederland).