De Flora- en Faunagroep Hoogland-West zet zich al jaren in voor het prachtige buitengebied Hoogland-West. Dit gebied wordt begrensd door de Bunschoterstraat (de N199), de A1 en de rivier de Eem.

Het zuidelijke deel van Hoogland-West wordt gekenmerkt als een hoevenlandschap. De percelen zijn onregelmatig. Er zijn veel houtwallen en her en der verspreid liggen de diverse boerderijen. Om voor een goede afwatering te zorgen werden hier kanalen gegraven: De Malewetering en de Overzeldertse Wetering

Het noordelijke deel wordt ook wel slagenlandschap genoemd. Daar liggen de polders De Slaag, Zeldert en de Haar. Dit gebied kenmerkt zich door grotere regelmatige kavels (slagen).

Het maakt deel uit van het open polderlandschap dat zich uitstrekt van Baarn tot aan Arkenheem.

 

 

 

 

geknotte wilgen in Hoogland-West

In het zuidelijke deel vindt men veel diversiteit, verschillende soorten bomen en struiken in de houtsingels, kruiden langs de velden en een verscheidenheid aan dieren.

In dit deel van het gebied vindt u de Bomenroute die over het Landschapspad loopt. Dit pad is ontwikkeld door de Flora- en Faunagroep Hoogland-West, die in 1991 voortkwam uit het comité ‘Houd Hoogland-West Groen’ dat zich in de jaren negentig met succes heeft ingezet om de dreigende bebouwing van dit gebied te voorkomen.

Het gebied wordt nu ook bedreigd door de mogelijke komst van twee grote windturbines, die grote gevolgen zullen hebben voor de flora- en fauna in het gebied en voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

De Flora- en Fauna groep heeft een tweetal brochures ontwikkeld, die u op deze site kunt downloaden. U vindt de brochures onder het kopje ‘dossiers’ : Flora- en faunagroep.