Jarenlang keek de buurt De Ham uit op een verloederd speelpleintje. De speeltoestellen raakten in verval en werden door de gemeente verwijderd. Er waren veel tegels en weinig inspirerend groen. Een groepje buren droomde van veel groen en ruimte voor ontmoeting en biodiversiteit; een sociale natuurtuin in onze buurt. Een natuurtuin die onze kinderen en andere buurten ook weer zou inspireren om zich in te zetten voor een groene leefomgeving.

We spreken Hilde van ’t Klooster en Agnes Reitsma over hun ideeën. Hilde en Agnes, hebben zich samen met mede-initiatiefneemster Mirjam van de Hoorn, ingezet om van deze droom werkelijkheid te maken. Hilde: “In 2019 zijn wij onder begeleiding van hoveniersbedrijf Het Wilde Land begonnen met de aanleg van de tuin. De grond blijft eigendom van Gemeente Amersfoort. Het beheer wordt uitgevoerd door de buurt, op basis van een zelfbeheerovereenkomst die wij als initiatiefnemers met de Gemeente Amersfoort hebben gesloten.”

Agnes:”Van het verloederde speelpleintje maakten we een groene klimaat adaptieve buurnatuurtuin voor vogels, insecten en buurtbewoners. Een plek om te ontmoeten, spelen en ontdekken, samen te werken, te ontspannen, verkoeling te zoeken, water te bergen in de wadi en de biodiversiteit te verhogen. Het is een prachtige tuin die de buurt bij elkaar heeft gebracht.

Hilde: ”Maar er moet meer gebeuren. Toen we de tuin aanlegden hebben we nagedacht over hoe we het beste met de klimaatveranderingen konden omgaan. Zo is er een Wadi gekomen. Maar door de droge zomers hebben we last gehad van de schrale grond en watertekort. Daarom willen we de bodem verbeteren en een waterpomp met vlonder plaatsen en dat kost geld…”

“Dus hebben we gezocht naar een manier om subsidie aan te kunnen vragen. Dat kan bij KIEM, maar dan moet je wel een vereniging of stichting zijn en dat zijn we niet”, aldus Agnes Reitsma. “Vandaar dat we bij de VDH terecht kwamen”.

DE VDH is in dit specifieke geval bereid om de subsidieaanvraag voor haar rekening te nemen en zo te zorgen voor een nog leuker en mooier en groener stukje Hoogland.