Het motto: “Goed idee? Kom er mee!”, staat al weer enige tijd onder de borden waarmee de Hooglanders welkom geheten worden als ze ons dorp binnen rijden. Het is het motto van de commissie Buurtbudget. U weet wel, het buurtbudget, het middel om een financiële bijdrage te vragen voor een goed idee. Dat kan van alles zijn, als het maar te maken heeft met de sociale binding in ons dorp of in uw buurt.

Het bedrag voor het buurtbudget Hoogland wordt door de gemeente vastgesteld, maar de toekenning van een aanvraag gebeurt door een commissie. Deze commissie bestaat uit een groep mensen die een dwarsdoorsnede vormt uit de bewoners van Hoogland.

Voorzitter Sjaak van Wegen: ”Het buurtbudget in Hoogland is erg populair. We zien de laatste jaren alleen maar een toename van de aanvragen. Die zijn zeer divers. Het kunnen aanvragen zijn voor een buurtfeest of – barbecue, een bijdrage in een festiviteit, of voor het onderhoud van de duo-fiets. Een bankje in een speeltuin, een sportactiviteit, de kunstroute, of voor het materiaal van zangkoor, noem maar op. Daar zit meteen ook het probleem: als er zoveel aanvragen zijn, wordt het budget overvraagd. Of in termen van nu: het plafond is dan snel bereikt. Dat betekent dat de commissie keuzes moet maken in de hoogte van het toe te kennen bedrag.”

Omdat de commissie Buurtbudget iedereen een kans wil geven om een aanvraag te doen, is er een einddatum voor de aanvraag gesteld: 15 februari. Te laat ingediende aanvragen worden afgewezen.

Een aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van een plan: wat wil je bereiken, hoe is de planning. Daarnaast moet er een begroting zijn, waarbij aangegeven moet worden wat de eventuele eigen bijdrage is en wat het bedrag is wat gewenst wordt.

Meer informatie vindt u op de site van het buurtbudget.