AutoMaatje is bedoeld voor mensen die het lastig vinden om vervoer te regelen. Zij worden geholpen door vrijwilligers uit de buurt. Deze vrijwilligers vervoeren -met hun eigen auto- de hulpvragers voor een kleine onkostenvergoeding naar het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de dokter, of de tandarts.

AutoMaatje kan ook worden ingeschakeld om koffie te gaan drinken in de stad, familie of kennissen te bezoeken, naar de kaartclub te gaan, of om zelf de boodschappen bij de buurtsuper te kunnen doen.

Vrijwilligers hard nodig

Zowel in Hoogland als in andere Amersfoortse wijken worden vrijwillige chauffeurs gezocht. Als u beschikt over een paar uur vrije tijd per week, een eigen auto én u wilt zich maatschappelijk verdienstelijk maken, dan is uw inzet zeer welkom. U helpt mensen letterlijk weer op weg.

Dankbaar werk

Links Dick Hopster (chauffeur) met passagier

ANWB Automaatje vierkant

Dick Hopster is gepensioneerd. “Ik heb nog genoeg om handen hoor”, zegt hij lachend. “Toch maak ik graag tijd vrij voor AutoMaatje. Het is erg leuk en ook dankbaar werk. Je helpt er mensen enorm mee. Dat kan ik merken aan de reacties die ik krijg.”

“Bovendien voer je geweldige gesprekken tijdens de ritten. Mijn passagiers praten vaak honderduit. Het is voor veel mensen makkelijker om aan een vreemde hun verhaal te vertellen dan aan een bekende. Ik ben soms een praatpaal die een hele levensgeschiedenis te horen krijgt.”

“Het merendeel van de ritten is kort, meestal een paar kilometer. We rijden dan naar de dokter, het ziekenhuis, of een supermarkt. Heel af-en-toe gaan we ook verder. Zo was ik al eens in Ruinen en ook Schiphol komt wel voor.”

De ANWB staat erachter

De volledige naam van de service is ANWB AutoMaatje. De ANWB stelt al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking om AutoMaatje tot een succes te maken. ANWB AutoMaatje is inmiddels actief in meer dan 90 gemeenten, verspreid over het hele land. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.

Help buren en wijkbewoners

Nederland heeft bijna 6 miljoen senioren. Een deel daarvan is minder mobiel en heeft geen passend vervoer beschikbaar. Dat kan leiden tot een isolement. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Alles op een rij

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs hulpbehoevende plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. De hulpvrager betaalt alleen een kleine kilometervergoeding aan de chauffeur.

U kunt zich direct aanmelden als vrijwilliger om minder mobiele ‘buren’ in de eigen auto te vervoeren. U krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. De auto moet APK-gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen (zonodig verzorgt de ANWB dit gratis).

Contactinformatie

tel: 06-53700784
e-mail: automaatje.amersfoort@gmail.com