Op dit moment is er in Nederland een ‘feitelijk watertekort’. Dat betekent dat er meer vraag naar water is dan er aangevoerd wordt. En dat terwijl de droogte de komende weken zal aanhouden.

Eempolder

Heeft dat watertekort ook gevolgen voor de Eempolder. We vroegen het aan een medewerker van het waterschap Vallei en Veluwe, waar de Eempolder onder valt.

“De Eempolder staat er goed bij. Dat komt onder meer omdat er inlaten zijn vanuit het Randmeer en het Randmeer is nog goed gevuld. De aanhoudende droogte zorgt er wel voor dat we de dijken, die kunnen uitdrogen, extra in de gaten houden.

In de Noordelijke IJsselvallei geldt een zogenaamd onttrekkingsverbod. Dat betekent dat onder andere agrariërs voor het beregenen van gras en mais geen water mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Dat geldt dus niet voor de Eempolder, waar beregenen met water uit de sloten of wetering wel is toegestaan.

Dat neemt niet weg dat de agrariërs geen problemen hebben met de droogte. We vroegen aan Jos Tolboom, geitenboer in de Slaagse Polder in Hoogland-West hoeveel hinder hij heeft van de droogte.

“Het gras groet niet meer en de grond droogt uit. Dus een deel moet ik wel beregenen. Dat kan vanuit de sloten, maar ik moet dan wel een pomp op diesel laten draaien. Dat is kostbaar. Op termijn zou een elektrische pomp beter zijn, zowel voor het milieu als voor de portemonnee. Ik ben daar wel mee bezig, want dit zullen we vaker zien.”

Thuis

Wat u thuis kunt doen om een steentje bij te dragen aan het huidige tekort: de tuin niet sproeien, het tuinbadje voor de helft vullen, geen auto wassen en korter douchen.