Op donderdag 30 juni vindt er Dorpshuis De Neng een tweede informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken rond het zwembad Hoogland.

Uit een onderzoek is gebleken dat het zwembad ‘op’ is. Er wordt nu gekeken of het zwembad gerenoveerd kan worden of dat nieuwbouw een meer verstandiger keuze is.

De politiek heeft zich bij meerderheid tijdens een verkiezingsavond uitgesproken voor nieuwbouw.  In dat geval zal er dus ook gekeken moeten worden naar een geschikte locatie.

Ook de VDH is voor nieuwbouw, onder de voorwaarde dat het bad wel in Hoogland blijft.

Inmiddels is er een klankbordgroep gevormd, waar gebruikers van het zwembad en de VDH inzitten. Daarnaast is er een eerste informatiebijeenkomst voor inwoners van Hoogland geweest.Op de website van de gemeente  https://www.amersfoort.nl/project/renovatie-of-nieuwbouw-zwembad-hoogland.htm  kunt u een en ander nalezen

Informatiebijeenkomst Zwembad Hoogland: donderdag 30 juni, 1930 uur. Dorpshuis De Neng