Volgens het Burgerinitiatief Bunschoterstraat Leefbaar wordt er veel te hard gereden op de weg tussen Amersfoort en Bunschoten. Vaak wordt de snelheid overschreden en scheuren ’s avonds motoren met veel lawaai over de weg.

Daarom wil de werkgroep de snelheid graag verlaagd zien naar 60 km/h. De gemeenteraad is het hier mee eens en heeft het college opdracht gegeven contact met de provincie op te nemen. De Bunschoterstraat (N199) is een provinciale weg, dus zij gaan hierover.

Een reactie van de woordvoerder van de provincie geeft aan dat het initiatief weinig kans maakt. Een woordvoerder van de provincie meldt dat een snelheidsverlaging geen goede oplossing is. Volgens de provincie helpt dat niet tegen geluidsoverlast en bovendien is de weg niet ingericht als 60 km-weg.

Op donderdag 29 juni gaan de Provinciale Staten in gesprek over dit onderwerp en nemen zij een beslissing.

De groep omwonenden is het zeer oneens met de conclusies van het Utrechtse provinciebestuur over de Bunschoterstraat. Volgens de bewoners schort er van alles aan de aannames op basis waarvan de provincie de snelheid van de provinciale weg niet wil verlagen. Ook is het volgens de bewoners juist nú het moment om aanpassingen aan de snelheid te doen omdat de inrichting van de Bunschoterstraat de komende jaren wordt aangepakt. Vooral de bestaande kruisingen gaan op de schop.

De VDH wijst erop dat als de Bunschoterstraat 60 km/h zou worden, dat het risico dat er sluipverkeer over de Zevenhuizerstraat zou kunnen toenemen, tenzij de hele Zevenhuizerstraat een 30 km-weg wordt.