De gemeenten Amersfoort en Bunschoten en de provincie Utrecht hebben in oktober 2021 besloten een doorfietsroute van Amersfoort naar Bunschoten aan te leggen. De doorfietsroute is 9 kilometer lang en start bij de Meridiaantunnel in Amersfoort en eindigt in Bunschoten bij de rotonde Nijkerkerweg-Oostelijke Randweg.
Het beoogde tracé start in Amersfoort en is: Meridiaantunnel, Keerkring, Hooglandseweg-Noord, Ringweg Koppel, westzijde van de Maatweg (langs ziekenhuis Meander), ventweg Bunschoterstraat, huidige fietstunnel onder de Bunschoterstraat en eindigt in Bunschoten bij de rotonde op de Nijkerkerweg-Oostelijke Randweg. Verwacht wordt dat de fietsroute eind 2023 helemaal is aangelegd.

De VDH heeft kritiek op een oversteekpunt in het tracé en heeft daarom vragen aan de provincie gesteld:

De verkeerscommissie van de VDH is uiteraard erg geïnteresseerd in dit project en wil graag nadere informatie over de locatie bij de kruising van de Van Boetzelaerlaan met de N199. Uit de rode kleur van de verharding op de foto (bijgaand) maken wij op dat dit deel – wat nu nog toegankelijk is voor auto’s – in de toekomst alleen voor fietsers  bestemd zal zijn. Gezien het relatief grote verkeersaanbod in de spits vanuit Hoogland vinden wij deze locatie al jaren zeer risicovol. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat uw detailplannen zijn en ontvangen graag uw reactie op deze mail.