Toekomst Leefbaarheid Bunschoterstraat

Sinds eind vorig jaar werkt de provincie Utrecht aan de ontwikkeling van haar visie voor de provinciale wegen. Kernvraag is hoe de snelheid op de provinciale wegen verlaagd kan worden om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Op ambtelijk niveau wordt aan deze vraag invulling gegeven door te kijken waar de maximumsnelheid naar 60 verlaagd kan worden. Het resultaat van deze studie wordt begin 2022 aan de politiek (Provinciale Staten) voorgelegd.

Begin Juli heeft de provincie de tussenresultaten gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aanzienlijk drukker gaat worden, vooral als de maximumsnelheid 80 blijft. De provincie ziet leefbaarheid voor de Bunschoterstraat niet als knelpunt en aanpassing naar 60 lijkt – voor zover deze uiteindelijk politieke beslissing op ambtelijk niveau voorbereid wordt – vooralsnog erg onwaarschijnlijk.

Burgerinitiatief “Bunschoterstraat leefbaar: Bunschoterstraat 60” zet zich er voor in de snelheid op de Bunschoterstraat verlagen om de leefbaarheid te verbeteren. Een snelheid van 60 zorgt daarnaast voor een logische snelheidsafbouw van de snelweg naar de 50- en 30-km wegen binnen de bebouwde kom, zodat door betere naleving ook daar de veiligheid en leefbaarheid verbeterd wordt. Daarbij zou het logisch zou zijn ook de snelheid op de ventwegen langs de Bunschoterstraat te verlagen. De weginrichting moet aangepast worden om minder uit te nodigen tot hard rijden, terwijl voldoende capaciteit behouden wordt om vastlopen (en daarmee problemen met sluipverkeer elders) te voorkomen.

Met steun van inmiddels meer dan 100 omwonenden-huishoudens blijkt het onderwerp erg te leven. Voor betuigen van steun, vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met omwonendenbunschoterstraat@gmail.com

Bovenstaand artikel is geschreven onder persoonlijke titel van: burgerinitiatief ‘Bunschoterstraat leefbaar: Bunschoterstraat 60″. De VDH meent er goed aan te doen onze leden van een dergelijk initiatieven op de hoogte te stellen.