Afgelopen maand is het uitvoeringsplan Fietsplan 2021-2023 2e fase verschenen. De VDH is een voorstander van het simuleren van de fiets, als bijdrage aan een leefbare, gezonde en bereikbare stad.

In het uitvoeringsplan Fietsplan Amersfoort Fietst wordt tal van verbeteringen gegeven om het gebruik van de fiets als vervoersmiddel te stimuleren. Een goede zaak dus.

In het plan wordt ook gesproken over de snelfietsroute Amersfoort – Bunschoten. Dagelijks fietsen vele jongeren van Bunschoten naar Amersfoort om naar school te gaan. Daarnaast is er ook nog het nodige woon-werkverkeer.

Onveilig

Op blz. 7 van het uitvoeringsplan staat dat gekozen is voor een tracé langs de Maatweg – N199. Een logische keuze vinden wij. Er zijn echter bij dit tracé wel een paar problemen: langs de Maatweg vanaf de Hamseweg tot aan de Bunschoterstraat is geen voetpad. Dat betekent dat mensen die met de bus naar het Meander Medisch Centrum moeten over het fietspad aan de Hooglandse kant moeten lopen, de beoogde snelfietsroute. Of men moet oversteken en over de ventweg lopen, want ook daar is geen voetpad.

Een ander probleem is dat er over deze ventweg ook landbouwvoertuigen rijden.

Onverteerbaar

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vindt dit een meer dan onverteerbare zaak. We hebben het college er al jaren geleden op gewezen dat dit een zeer onveilige situatie. Op dit moment kaatsen gemeente en provincie elkaar de bal toe. We willen dat met de uitvoering van deze snelfietsroute er snel een veilige oplossing komt.

Zie: Uitvoeringsplan Fietsplan 2021-2023 2e Fase

Zie: schriftelijke vragen A2014