De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is onaangenaam getroffen door het collegebericht van 27 oktober jl. met als titel:  “Inzicht in financiën Oranjevereniging Hooglanderveen & Oranjecomité Hoogland”.

 

Bizar is dat in dat bericht wordt opgemerkt dat er in Hoogland en Hooglanderveen dorpsverenigingen actief zijn die jaarlijks structureel subsidie ontvangen. Dat klopt, dat was een uitvoering van een motie van de gemeenteraad.  Maar het was en is natuurlijk nooit de bedoeling dat deze verenigingen dat geld nu moeten overhevelen – als een soort subsidieverstrekker-  naar andere verenigingen. Dat geld is immers bedoeld om de doelstellingen van die verenigingen te realiseren.

 

In het collegebericht  gaat het college niet in op de door de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland geformuleerde standpunten tijdens “De Ronde” van 14 oktober jl.

Wij gaven daarin aan dat opnieuw door het college geen rekening gehouden wordt met het gegeven dat de dorpen Hoogland en Hooglanderveen een lange historie hebben, dat daar Oranjeverenigingen actief zijn die ouder zijn dan de ‘ander wijken in Amersfoort’  waar het college naar verwijst. Die wijken bestonden veertig jaar geleden nog niet. Een vergelijking met de activiteiten in die ‘andere wijken’ gaat dan ook niet op.  Ook al niet omdat de activiteiten in de dorpen veel meer omvattend zijn en het veel meer feest- en herdenkingsdagen betreffen dan in die ‘andere wijken’ .

 

Het college geeft daarnaast als argument dat de Oranjeverenigingen een beroep kunnen doen op het buurtbudget. Tijdens de Ronde gaven wij aan dat o.i. het buurtbudget bedoeld is voor andere activiteiten dan de programma’s die de Oranjeverenigingen organiseren. Het is overigens onzin om in deze het argument te gebruiken dat in Hoogland en Hooglanderveen het buurtbudget relatief hoger ligt dan in andere wijken. De hoogte van het buurtbudget wordt immers bepaald door het aantal inwoners in een dorp of wijk, daarnaast wordt in Hoogland en Hooglanderveen voor de bepaling van de hoogte van het buurtbudget de weegfactor 1 gebruikt, bij sommige ‘andere wijken ‘ de factor 1,5. Zo ruim bedeeld worden de dorpen dus niet.

 

Dat er overigens bijdragen van de VDH genoemd worden in het financiële staatje, te weten € 275,- , werkt in deze ook versluierend. Het is gewoon het bedrag voor de kosten van de kransen die op 4 mei bij de gedenknaald gelegd worden door beide dorpsverenigingen en geen subsidiebijdrage of zo.

 

Op 4 mei gedenken wij in de gemeente Amersfoort op twee plaatsen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ander oorlogsgeweld. Dat gebeurt in Kamp Amersfoort en bij de Gedenknaald in Hoogland. Bijzonder is dat in Hoogland vrijwel alle kosten van deze herdenking gedragen wordt door de Oranjeverenigingen. Vele honderden bewoners uit Amersfoort-Noord, Hoogland en Hooglanderveen komen naar deze herdenking, als ook een vertegenwoordiging van het college van B&W.  Deze herdenking brengt uiteraard kosten met zich mee, onder andere de legeskosten voor de vergunning van deze herdenking!!

Wat zou het fraai zijn wanneer de gemeente Amersfoort zich realiseert dat zij als gemeente ook een financiële bijdrage kan leveren aan deze bijeenkomst en aan de vele andere activiteiten van de Oranjeverenigingen in Hoogland en Hooglanderveen.

 

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland dringt er dan ook bij de raadsleden op aan de motie die op 4 november ingediend wordt om de subsidies aan de Oranjeverenigingen te handhaven, te steunen.