Ook in 2011 heeft Hoogland een buurtbudget toegewezen gekregen…

Buurtbudget

Ook in 2011 heeft Hoogland een buurtbudget toegewezen gekregen.

Dit is een bedrag dat besteed mag worden aan de verbetering van de woonomgeving.

Dit jaar was een bedrag van 26.400 euro beschikbaar voor aanvragen boven de 1000 euro

en een bedrag van 13.000 euro voor aanvragen onder de 1000 euro.

De aanvraagperiode voor het buurtbudget werd op 15 februari j .l.  gesloten,

In totaal hebben 54 bewoners en organisaties een aanvraag ingediend.

Er werden 16 aanvragen van meer dan 1000 euro ingediend

In de Hooglander Courant  van 29 april zijn deze 16 aanvragen gepubliceerd.

U kon uw stem uitbrengen op 5 van deze aanvragen .De uitslag wordt in de Hooglander Courant bekend gemaakt.

 

Enkele gerealiseerde aanvragen van 2010 zijn:

Een wandschildering   op een elektriciteitshuisje  op de Koop

2 AED’s  (Automatische externe defibrillator)

Nieuwe bomen op de Esdoornlaan.

Een lift aan de buitenzijde van de St. Martinusparochie, ter verbetering van de toegankelijkheid.