Hooglanders weten het best wat goed voor Hoogland is. Onder dat motto krijgt Hoogland jaarlijks een buurtbudget toegewezen dat besteed mag worden aan de verbetering van de leefomgeving.

Uit het buurtbudget worden initiatieven die aan veel Hooglanders of aan heel Hoogland ten goede komen betaald. Tot 15 februari kon u uw ideeën kenbaar maken aan het Wijk Beheer Team (WBT). Het WBT beoordeelt aanvragen van minder dan 1000 euro. Over alle aanvragen groter dan 1000 euro oordeelt de Commissie Buurtbudget Nieuwe Stijl. De leden van het WBT en de Commissie Buurtbudget zijn inwoners van Hoogland. In de afgelopen jaren werden uit het buurtbudget o.a. een trapveld, aanleg van zebrapaden, kunstwerken, voetbaldoeltjes en buurtactiviteiten (mede)gefinancierd.

Dit jaar werden er zestien aanvragen van meer dan 1000 euro ingediend. Die zijn door de Commissie Buurtbudget verdeeld in drie categorieën: fysiek, sociaal en cultureel. De Commissie Buurtbudget mag dit jaar 33.600 euro verdelen en heeft per aanvraag een adviesbedrag vastgesteld. De ingediende aanvragen en de adviesbedragen zijn op 30 april gepubliceerd in de Hooglander Courant. Tot 21 mei a.s. kunt u door middel van de stembrief in de Hooglander Courant aangeven of u aan een bepaald initiatief meer of minder geld wilt toekennen dan de commissie voorstelt of dat u het met het door hen gestelde bedrag eens bent. De uitslag (welke initiatieven krijgen welk bedrag toegekend?) worden in De Hooglander Courant bekend gemaakt.

De Commissie Buurtbudget Nieuwe Stijl is afgelopen jaar voor twee jaar (2009 en 2010) ingesteld en met het oog op de bezuinigingen waar we de komende tijd mee te maken krijgen, is het onwaarschijnlijk dat er een vervolg komt. Of er in 2011 überhaupt buurtbudget beschikbaar is en zoja, hoe hoog de bedragen dan zijn, is ook nog niet bekend.

Tekst: Lutske Bonsma.