Het zal u niet ontgaan zijn dat Hoogland sinds half juni 2005 een nieuwe wijkagent heeft. Arie Spruijt is zijn naam, 46 jaar, getrouwd, vader van drie dochters en woonachtig op de Veluwe.
Eerder werkte Arie Spruijt als wijkagent in de Amersfoortse wijk Dorrestein-/Vermeerkwartier. Spruijt heeft al kennisgemaakt met een aantal Hooglandse verenigingen, want als wijkagent is hij het aanspreekpunt van de politie bij de ondersteuning van evenementen.

‘En evenementen organiseren, dat is Hoogland ten voeten uit’, heeft de nieuwe wijkagent al ervaren. Qua criminaliteit wijkt Hoogland niet echt af van andere wijken, maar er wordt anders mee omgegaan, zegt Spruijt. ‘Er zijn allerlei sociale netwerken in het dorp. De mensen zijn betrokken bij elkaar en bij het dorp. Doordat er meer sociale contacten zijn, spreken mensen elkaar eerder op hun gedrag aan en lossen ze problemen vaak onderling op. Als het echt niet anders kan, halen ze de politie erbij.’

Toch vindt Spruijt dat mensen niet moeten schromen om de politie te bellen, als ze bijvoorbeeld zien dat er een fiets gestolen wordt. ‘Mensen durven bij fietsendiefstal vaak geen 112 te bellen, omdat ze denken dat dit nummer alleen voor levensbedreigende zaken is. Maar 112 mag je ook bellen als zich een situatie voordoet, waarbij de dader gepakt kan worden. En zelfs als je een sterk vermoeden hebt, dat er een strafbaar feit zal plaatsvinden, mag je 112 bellen.’

Voor minder dringende politiezaken kunt u contact opnemen met 0900 – 8844, waar u wordt doorverbonden met het dichtstbijzijnde politiebureau of (wanneer hij dienst heeft) met Arie Spruijt.

U kunt bij de wijkagent terecht met vragen of informatie over strafbare feiten, verkeersveiligheid, verzoek om extra toezicht en advies over wijkveiligheid. Voor andere meldingen (overlast van jongeren/buren, buurtbemiddeling, zwerfafval, straatverlichting, e.d.) kunt u ook op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij het meldpunt van het Wijk Beheer Team (4800534). De meldingen worden doorgegeven aan de betreffende instanties, waaronder de politie.

Arie Spruijt gaat speciale aandacht geven aan de verkeers(on)veiligheid in ons dorp. ‘Dat speelt op de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg’, aldus de wijkagent. ‘Over de Hamseweg fietsen bijvoorbeeld veel scholieren, soms met z’n drieen of vieren naast elkaar en er is veel sluipverkeer. Daardoor ontstaan spanningen tussen fietsers en automobilisten. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, kun je mensen op hun fouten wijzen en vervolgens handhaven. Dus fietsers die met z’n drieen of meer naast elkaar fietsen bekeuren en ook automobilisten die te hard rijden een bekeuring geven.’

Arie Spruijt is voor onbepaalde tijd benoemd als wijkagent in Hoogland, dus u kunt hem de komende jaren in het dorp ontmoeten.

Tekst: Lutske Bonsma