De naam van deze actiegroep – bestaande uit bewoners van Hoogland West en inwoners van Hoogland – is vast iedereen bekend. De groep zet zich in voor het groen en mooi houden van Hoogland-West en voor bescherming van flora en fauna.
De groep ontstond in 1990 als een initiatief van de bewoners van Hoogland-West waarbij zich spontaan dorpsbewoners aansloten. Rond die tijd moest veel actie gevoerd worden omdat bebouwing dreigde. De acties waren altijd ludiek en oogstten veel bijval. Wat doen we zoal? Het informatiebord bij cafe het Hoekje op de Coelhorsterweg wordt actueel gehouden. Jaarlijks is er een zwerfvuilopruimactie doen we inventarisaties van wat we aan flora in het gebied hebben en houden de ontwikkeling daarvan bij. We verzorgen rondleidingen in dit interessante gebied waarbij aandacht geschonken wordt aan ontstaansgeschiedenis en historische ontwikkeling van het gebied en aan flora en fauna. We onderhouden bovendien een Landschapspad en brengen daarvoor een brochure uit die op een aantal (gemakkelijk bereikbare) adressen te krijgen is.

In tijden van verkiezingen brengen we het belang van een groen Hoogland West met klem onder de aandacht van de politieke partijen en we mogen zeggen: met succes. Het direct bereikbare wandelgebied voor Amersfoort en Hoogland onvervangbaar. Toch blijven de gevaren en daarom blijft oplettendheid geboden, of die gevaren nu komen van hernieuwde bebouwingsbedreiging op van verrommeling van het landschap.

De voorzitter van de werkgroep wil, na al die jaren die functie vervuld te hebben, graag een opvolger. We zoeken dus nieuwe leden, die met ons willen meedraaien en bv. bij toerbeurt de functie van voorzitter of secretaris willen vervullen. Voel je je betrokken bij Hoogland West, laat het ons horen, neem contact op met Dick Reef, telefoon 033-4802761.

1317813865houdhooglandwestgroen