De Neng,
ontmoetingsplaats van Hooglanders

De Neng is van oudsher een belangrijk gebouw voor de Hooglandse gemeenschap. Er vinden veel activiteiten plaats die voor ons Hooglanders van groot belang zijn. Omdat de gemeente Amersfoort echter op diverse gebieden bezuinigingen moet toepassen, dreigt er gevaar voor het  in gebruik houden van de Neng. Mogelijk zal de Neng met ingang van 1-7-2013 gesloten worden.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is uiteraard erg bezorgd over de gevolgen die dit kan hebben voor de Hooglanders en heeft over dit onderwerp regelmatig contact met de gemeente.

De gemeente onderzoekt op dit moment wat voor mogelijkheden er bestaan om de Neng open te houden. Eén van de mogelijkheden  is het verplaatsen van de bibliotheek naar de Neng.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland wil het resultaat van dit onderzoek niet lijdzaam afwachten en heeft daarom een werkgroep samengesteld met het doel zelf te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het huidige gebruik van de Neng te continueren.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland wil daarom graag vernemen wie er allemaal gebruikers van de Neng zijn of wie er gebruik van zouden willen maken.

Mocht uw vereniging/club nog niet door ons benaderd zijn, wilt u dan voor vrijdag 19 oktober een mail sturen aan info@ dorpsbelangenhoogland.nl zodat wij u alsnog kunnen bevragen.

Met vriendelijke groeten,

Angeliek Noortman

bestuurslid VDH

485120069neng

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr