Het jaar 2011 is al weer bijna voorbij. De tijd vliegt. Er verandert veel in de wereld. Er verandert ook veel in Hoogland. U heeft aangegeven het verslag van de ledenvergadering eerder te willen ontvangen dan dat dit tot nu toe gebeurde. Wij hopen hieraan tegemoet te komen door het in deze nieuwsbrief op te nemen.

De contouren van het nieuwe Meander Medisch Centrum zijn niet meer over het hoofd te zien en ook op en rond Kraailand zijn de eerste veranderingen al goed zichtbaar. Al deze veranderingen hebben zo hun invloed op het dorpse karakter van ons Hoogland.  Op uw aangeven heeft een tweetal bestuursleden zich, samen met een brede vertegenwoordiging uit Hoogland, gebogen over de verkeersproblematiek op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat.

Zij zijn er in geslaagd om in een half jaar de problematiek helder te analyseren en een aantal aanbevelingen te doen.  Vanuit de VDH zullen wij deze aanbevelingen bij de Amersfoortse politiek gaan bepleiten. Wij zullen u hierover via de geëigende kanalen, waaronder onze website www.dorpsbelangenhoogland.nl regelmatig informeren over de voortgang.

 

In de afgelopen periode hebben wij ons ook, samen met de leden van het WBT en de gebruikers van de Neng,  ingezet voor het behoud van de Neng en de activiteiten die daar door vele Hooglanders worden georganiseerd en bijgewoond.   Voor zover op dit moment bekend is, is de kans groot dat de Neng open en toegankelijk blijft. Wellicht is een nog grotere inzet van de toch al zo actieve Hooglandse vrijwilligers nodig.

 

Vanuit de buurt rondom de Engweg/de Neng bereikten ons alarmerende signalen over overlast door jongeren. In 2 bijeenkomsten maakten de bewoners overduidelijk dat de

situatie onhoudbaar was geworden.  Gelukkig werd het signaal door de gemeente goed opgepakt. De burgemeester heeft, als verantwoordelijke voor de openbare veiligheid,  een vervolgbijeenkomst gepland waarin hij met de buurtbewoners in gesprek is gegaan over mogelijke oplossingsrichtingen. Een aantal van de besproken zaken is inmiddels gerealiseerd. Op  dit moment lijkt de situatie weer onder controle te zijn.

 

Verder zijn wij geïnformeerd over het opstarten van de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan voor Hoogland.  Vanuit de gemeente is toegezegd dat de door u  aangegeven zaken met betrekking tot de inrichting van Hoogland zullen worden meegenomen. Vanuit de VDH zal geparticipeerd worden in het traject naar het nieuwe bestemmingsplan.   Wij zullen ons maximaal inzetten om het dorpse karakter, zoals dat door u gezamenlijk  is geformuleerd, te behouden.

 

Dit waren in de afgelopen maanden de zaken zoals ze zich voordeden. De noodzaak om een globale koers uit te zetten in de vorm van een uitgeschreven visie op de toekomst  van Hoogland is duidelijk.

 

Al was het maar om te voorkomen dat het belang voor het behoud van het dorpse karakter van Hoogland ondersneeuwt. Het dorpse karakter van Hoogland is en blijft gelukkig voor veel mensen de basis voor een vredige, maar ook gezellig leefomgeving waar mensen iets voor elkaar over hebben en bijspringen als het nodig is.  Misschien is dit wel het belangrijkste kenmerk van  een dorps karakter.

Graag spreken wij u over dit onderwerp op  14 maart a.s.  om 20.00 uur in De Faam.

 

Ik wens u, namens het gehele bestuur,  hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012!

 

Carla Hartog, voorzitter

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr