Naar aanleiding van voortdurende overlast door hangjongeren hebben de bewoners van de buurt aan en rond de Engweg bij de politieke partijen aan de bel getrokken.

Men woont in Hoogland omdat het er zo prettig wonen was tot op het moment dat dit verstoord werd door met name jongeren. Aanhoudende klachten bij de politie en/of de gemeente hebben niet tot een duurzame oplossing geleid. Men wil voorkomen dat getergde buurtbewoners voor eigen rechter gaan spelen.

Naar aanleiding van dit signaal heeft het CDA, in samenwerking met de VDH, het initiatief genomen voor een nadere inventarisatie van de gesignaleerde problemen. De gemeente, alsmede de wijkagent zijn voorafgaand aan de bijeenkomsten geïnformeerd, maar konden niet aanwezig zijn.

Onderstaand een compacte samenvatting van de bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst was op 8 augustus van 16.00 – 17.00 uur en had een opkomst van ca. 20 buurtbewoners. Daarnaast waren aanwezig:

Dhr. R. Offereins, fractievoorzitter CDA Amersfoort

Mevr. C. Hartog-Prins, voorzitter vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Mevr. N. Heuver, bestuurssecretaris CDA (verslaglegging).

Zaken die in de bijeenkomst van 8 augustus aan de orde waren:

 • Graffiti die met name ’s nachts wordt gespoten en moedwillige vernielingen;
 • Brandschade op 2 juni
 • Vernielingen bij de bibliotheek;
 • Diefstal bij een kinderdagverblijf
 • Vernielingen aan het glasvezelhuis;
 • Elke dag ligt er glas op straat. Dit wordt meestal door de bewoners zelf opgeruimd.Ondanks dat moeten mensen herhaaldelijk met huisdieren naar de dierenarts om kapotte pootjes te laten hechten;
 • Gezamenlijk openbaar drankmisbruik, zelfs nog gestimuleerd door de ouders van de jongeren;
 • Intimidatie van bewoners als de jongeren vermoeden dat de politie is gebeld/wordt gebeld;
 • Intimidatie van vrijwilligers bij en in de St. Martinuskerk;
 • Herhaaldelijke vernielingen in en rond de St. Martinuskerk
 • Vernielingen aan scholen;
 • Pogingen tot brandstichting bij particuliere huizen, tuinhuisjes, carports, etc. , scholen en de St. Martinuskerk;
 • Mensen zijn bang in hun eigen huis;
 • Gevaarlijk rijden met scooters/brommers;
 • Vernielen rosarium;
 • Bij diverse panden gooien met eieren. Ook naar de bewoners van de huizen!

De zogenaamde “harde kern” zijn bekenden in de wijk. Daarnaast komen er ook steeds meer jongeren uit andere wijken naar Hoogland

Door de bewoners wordt niet meer alles bij de meldkamer gemeld. De politie laat soms lang op zich wachten, dan wel wordt er gevraagd wat men er zelf aan gedaan heeft.

Wanneer er wel gemeld wordt bij de politie volgt wel terugkoppeling van de ondernomen actie.

In het algemeen wordt door de bewoners gesteld dat het woongenot sterk terug gelopen is.

 

2e bijeenkomst 9 augustus van 020.00 – 21.00 uur. Er was een opkomst van ruim 35 buurtbewoners. Daarnaast waren aanwezig:

Dhr. R. Offereins, fractievoorzitter CDA Amersfoort

Mevr. C. Hartog-Prins, voorzitter vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Mevr. N. van den Berg, fractie-assistent CDA (verslaglegging).

Mevr. Koet-Minis (raadslid Groen Links Amersfoort)

Dhr. B. van Koningsveld (raadslid Trots op Nederland Amersfoort)

Net zoals op de eerste bijeenkomst zijn met name de bewoners aan het woord geweest. Een samenvatting:

 • De bij naam bekende jongeren worden genoemd;
 • Er worden voorbeelden van drugsmisbruik gegeven;
 • Er worden voorbeelden van openbaar drankmisbruik gegeven. De politie kan hier pas tegen optreden als men het drinken zelf constateert. Op een krat bier zitten en niet drinken is geen reden om in te grijpen;
 • Er worden bij herhaling fietsen gestolen. In een aantal gevallen wordt de fiets “terug gestolen”;
 • Het jongerencentrum is te vaak gesloten. Men (de jongerenwerkers) zou meer met de jongeren in gesprek moeten om zo de zaken bij te sturen;
 • Het kost veel moeite om de jongeren uit de kerk en de Mariakapel te houden;
 • Er is brand gesticht bij de Mariakapel;
 • De politie komt met sirenes en zwaailichten aanrijden. Dit is niet altijd noodzakelijk, maar als dit gebeurt, zijn de jongeren al lang weg als de politie arriveert;
 • In Utrecht/Kanaleneiland heeft de burgemeester een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Dit loste het probleem wel op;
 • Het gaat om jongeren uit heel Amersfoort;
 • Ouderen worden geïntimideerd en zijn bang in hun eigen wijk en hun eigen huis. Dat kan niet!
 • Ouders zijn niet aanspreekbaar op het gedrag van hun kinderen;
 • Na een bepaald tijdstip kom je met je melding binnen bij een centrale meldkamer. Dan moet je eerst uit gaan leggen om welke straat het gaat voordat je doorverbonden wordt met het lokale politiebureau ;
 • Onze wijk verpaupert;
 • Vernielingen aan de bibliotheek;
 • “brievenbussen” voor drugsdealers;
 • Met name de ouderen voelen zich bedreigd;

Door de SWA en de gemeente zijn in de afgelopen jaren wel acties ondernomen maar die zijn maar bij sommige bewoners bekend;

De bewoners wordt aangeraden om de voorvallen toch vooral te blijven melden bij politie en gemeente. Dan worden de zaken in ieder geval geregistreerd.

Tijdelijk mobiel cameratoezicht kan wellicht verbetering brengen, maar dan moet er wel adequate opvolging zijn;

De politie moet vaker en zichtbaarder aanwezig zijn.

Afgesproken is dat de bewoners een verslag van deze bijeenkomsten zullen ontvangen. Dat is inmiddels gebeurd. Na goedkeuring van dit verslag is dit aan de betreffende instanties overhandigd met het verzoek om aanvullende actie te ondernemen.

Dit laatste is ook gebeurd.  Ook heeft er een gesprek met de wijkcoördinator plaats gevonden.

Inmiddels is er veel zichtbaarder politietoezicht in Hoogland. Dit wordt door de bewoners als positief ervaren. Ook het gesprek met de burgemeester waarvoor men is uitgenodigd wordt als hoopgevend ervaren. “Er gebeurt nu tenminste iets. We blijven positief en hopen dat dit probleem zo snel mogelijk de wereld uit zal zijn”.

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr