Wij nodigen alle leden graag weer uit voor een rondetafelgesprek op 31 oktober a.s. in Dorpshuis De Neng

Uw uitnodiging

Als bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hebben we de meest prangende zaken die in Hoogland spelen in ons vizier. Echter, we willen graag met onze leden in gesprek blijven. Dit vinden wij erg belangrijk, want dat is de enige manier om meer inzicht te krijgen in mogelijke zorgen, behoeften en problemen die leven onder onze leden.

Wij kunnen uw input als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland goed gebruiken om een breed gedragen en compleet jaarplan te maken voor 2019 en om te werken aan een lange termijnvisie voor de vereniging.

Inhoud van de ledenavond

Allereerst zullen de vier commissies van onze vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Daarna kunt u zich bij één van deze commissies aansluiten voor een wat uitgebreidere discussie. Hoewel wij graag bepaalde zaken aan u willen voorleggen is er uiteraard ook ruimte om geheel andere/nieuwe thema’s naar voren te brengen.

Iedere commissie houdt zich met een ander thema bezig:

 • Ruimtelijke ordening
  • Bijvoorbeeld: Is er in Hoogland behoefte aan Sociale Woningbouw en waar zou dat kunnen?
 • Verkeer
  • Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat verkeersveiliger inrichten
 • Welzijn
  • Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we onze doelgroepen zoals ouderen of juist jongeren in Hoogland het beste benaderen?
 • Duurzaam
  • Bijvoorbeeld: Op een stal kunnen zonnepanelen geplaatst worden en u kunt meedoen via de Postcoderoos. Hoe werkt dat? Er is iemand van Servicehouse aanwezig om dat uit te leggen.

 Datum 

Graag nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan op woensdag 31 oktober om 20.00 uur

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr