Naast de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg gaan er ook werkzaamheden starten aan de Engweg. Ook hier komen gescheiden rioleringen. Naast de bestaande riolering wordt er een extra buis gelegd om het regenwater te kunnen scheiden.

Bovendien vindt er een herinrichting van de weg plaats. Om dit project te begeleiden is er een Bouwteam Engweg ingericht. Daarnaast zal er ook een klankbordgroep komen, waarin bewoners en andere belanghebbenden kunnen plaatsnemen. Op de site van de VDH is een extra plek ingericht om u van deze werkzaamheden op de hoogte te houden.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr