Nieuwe informatie over de herinrichting Oude kerklaan en Kloosterlaan naar aanleiding van de reacties op de brief van 29 maart

Hier vindt u de brief aan de bewoners: Bewonersbrief 13 april

Hier vindt u het ontwerp: Ontwerp Kloosterlaan en Oude Kerklaan

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr