Bij de commissie buurtbudget Hoogland zijn maar liefst 63 aanvragen voor het buurtbudget binnengekomen.

De commissie buurtbudget buigt zich binnenkort over alle aanvragen. Eerst worden door de commissie alle aanvragen afzonderlijk besproken. Vervolgens worden aan de aanvragen een budget toegekend.

Omdat het totaal aangevraagde bedrag het budget overschrijdt, zal vaak slechts een deel van het aangevraagde bedrag worden toegekend.

 

 

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr