Wij nodigen alle leden graag weer uit voor een rondetafelgesprek op 27 september a.s. in Dorpshuis De Neng

Uw uitnodiging

Als bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hebben we de meest prangende zaken die in Hoogland spelen in ons vizier. Echter, we willen graag met onze leden in gesprek blijven. Dit vinden wij erg belangrijk, want dat is de enige manier om meer inzicht te krijgen in mogelijke zorgen, behoeften en problemen die leven onder onze leden.

Wij kunnen uw input als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland goed gebruiken om een breed gedragen en compleet jaarplan te maken voor 2018 en om te werken aan een lange termijnvisie voor de vereniging.

Inhoud van de ledenavond

Allereerst zullen de vier commissies van onze vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Daarna kunt u zich bij één van deze commissies aansluiten voor een wat uitgebreidere discussie. Hoewel wij graag bepaalde zaken aan u willen voorleggen is er uiteraard ook ruimte om geheel andere/nieuwe thema’s naar voren te brengen.

Iedere commissie houdt zich met een ander thema bezig:

 • Ruimtelijke ordening
  • Bijvoorbeeld: Is er in Hoogland behoefte aan Sociale Woningbouw en waar zou dat kunnen?
 • Verkeer
  • Bijvoorbeeld: Wordt door het plaatsen van smiley’s op Zevenhuizerstraat en of plaatsen van knipperbollen of signalen bij zebrapaden Hoogland verkeersveiliger?
 • Welzijn
  • Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we onze doelgroepen zoals ouderen of juist jongeren in Hoogland het beste benaderen?
 • Duurzaam
  • Bijvoorbeeld: Aan welke duurzaamheidsprojecten is er behoefte?

 Datum en aanmelding

Graag nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan op woensdag 27 september om 20.00 uur

Indien u wilt ingaan op deze uitnodiging vragen we u om uzelf uiterlijk vrijdag 15 september aan te melden door een mail te sturen naar ons email adres: info@dorpsbelangenhoogland.nl

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr