Als bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hebben we de meest prangende zaken die in Hoogland spelen in ons vizier. Echter, we willen graag met onze leden in gesprek blijven. Dit vinden wij erg belangrijk, want dat is de enige manier om meer inzicht te krijgen in mogelijke zorgen, behoeftes en problemen die leven onder onze leden.

Wij kunnen uw input als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland goed gebruiken om een breed gedragen en compleet jaarplan te maken voor 2020 en om te werken aan een lange termijn visie voor de vereniging.

Inhoud van de ledenavond

Allereerst zullen de drie commissies van onze vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Daarna kunt u zich bij één van deze commissies aansluiten voor een wat uitgebreidere discussie. Hoewel wij graag bepaalde zaken aan u willen voorleggen is er uiteraard ook ruimte om geheel andere/nieuwe thema’s naar voren te brengen.

Iedere commissie houdt zicht met een ander thema bezig:

  • Ruimtelijke ordening
    • Bijvoorbeeld: Is er in Hoogland nog een mogelijkheid om te bouwen? Moeten we meer hoogbouw accepteren?
  • Verkeer
    • Bijvoorbeeld: Welk knelpunt ervaren we in Hoogland op het gebied van verkeersveiligheid?
  • Welzijn
    • Bijvoorbeeld: Is er genoeg voor onze jongeren te doen? Is er armoede in Hoogland, zijn er genoeg voorzieningen voor ouderen?

 Datum en aanmelding

Graag nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan op donderdag 21 november om 20.00 uur in Dorpshuis De Neng.

Indien u wilt ingaan op deze uitnodiging vragen we u om uzelf uiterlijk vrijdag 7 november aan te melden door een mail te sturen naar onderstaand email adres. Mocht u vragen hebben neemt u dan alstublieft contact met ons op

Geen lid, toch meepraten?

Als u geen lid bent van de VDH, kunt u dat eenvoudig worden. Op de ledenavond vult u een formulier in en ondertekent u dit: u bent lid voor € 7,50 per jaar en u kunt meepraten.

We hopen u op 21 november te mogen verwelkomen

 

info@dorpsbelangenhoogland.nl

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr