Het zwembad in Hoogland was op een aantal punten aan renovatie toe. Op aandringen van de VDH is in het bijzonder gekeken naar het plafond en naar de fietsenstalling.

Naar aanleiding daarvan heeft de SRO, de beheerder van het bad, besloten het plafond aan te pakken. Eigenlijk was het plan dat in de zomervakantie te doen. Door de corona-crisis  werd het bad enige tijd gesloten. Dat gaf de SRO de gelegenheid om het bad aan te pakken.

Inmiddels ishet plafond wordt voorzien van witte platen. Daardoor kan er geen losse plastic deeltjes meer naar beneden vallen. Bovendien is het bad er een stuk lichter door geworden.

Buiten zijn in plaats van de betonnen fietsenrekken, lichte RVS-rekken aangebracht waaraan de bezoekers hun fiets kunnen vastzetten.

Al met al een geheel waardoor we weer een poosje vooruit kunnen.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr