Duurzaamheid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een nieuwe commissie geïntroduceerd die zich gaat richten op een Duurzaam Hoogland.

De gemeente Amersfoort wil in 2030 een zogenaamde CO2-neutrale stad worden. CO2 , koolstofdioxide, is een gas dat ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en benzine. Dit gas komt in de lucht terecht en is mede veroorzaker van de huidige klimaatverandering.

Om CO2– neutraal te worden, kun je de verbranding van fossiele brandstoffen terugdringen én ervoor zorgen dat de inwoners van de gemeente meer duurzame energie gaan gebruiken, zoals zonne-energie.

De commissie Duurzaamheid wil plannen ontwikkelen om Hoogland van duurzame energie te voorzien. Dat gaan we doen door te onderzoeken op welke gemeentelijke daken en op welke daken van ondernemers en op die van privépersonen zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Daarmee wordt Hoogland een duurzaam dorp, besparen we op het gebruik van fossiele brandstof en besparen we op de energierekening.

Hoe, wat en wanneer? Dat volgt zo spoedig mogelijk.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr