De regering heeft besloten dat Nederland ‘ van het gas ‘ af moet. Daarnaast wil de overheid klimaatdoelstellingen behalen zoals het reduceren van de uitstoot van CO2. De gemeente Amersfoort heeft samen met andere gemeentes de opdracht gekregen een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. Die gesprekken zijn al in volle gang. Daarnaast wil Amersfoort ook eigen beleid voeren. Zo wil Amersfoort in 2030 in CO2-vrije gemeente zijn. ¬†Daartoe heeft de gemeente een concept-warmtevisie ontwikkeld.

In dit concept wordt Hoogland genoemd als eerste wijk (dorp) dat na de pilot in Schothorst-Zuid aan de beurt is om een warmteplan te ontwikkelen.

Op de site van het nieuwe platform DuurzaamHoogland vindt u het concept warmtevisie. Duurzaam Hoogland is een initiatief van een aantal Hooglanders die én begaan zijn met het milieu en niet willen wachten tot er plannen ontwikkeld worden zonder dat wij Hooglanders daar bij betrokken worden. Duurzaam Hoogland is daarbij een gesprekspartner voor de gemeente en heeft nauw contact met de wethouder en de verantwoordelijk ambtenaren.

Op de site van de gemeente en op de site van Duurzaam Hoogland wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr