De eerste avond over de mogelijkheden om beter te isoleren en je warmtevraag omlaag te brengen werd door de buurtbewoners van de wijk De Ham zeer druk bezocht. Ruim 60 belangstellenden kwamen op de uitnodiging van het platform duurzaam Hoogland af om zich te laten informeren.

Na de uiteenzetting over de gemeten isolatiewaarden en de mogelijkheden die te verbeteren werd er uitgebreid gediscussieerd en vragen gesteld.

Uit deze gesprekken zijn twee nieuwe groepen gevormd, een groep die zich bezig gaat houden met zonnepanelen op je eigen dak en een groep die zich verder wil gaan verdiepen in het gezamenlijk isoleren.

Op zaterdag 14 december om 15.00 uur gaat de groep “Zonnepanelen” in Dorpshuis De Neng aan de slag. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Op zaterdag 25 januari 2020 zal de ‘Isolatiegroep’ bijeenkomen. Aanvang 13.00 uur. Dorpshuis De Neng, Engweg 7, Hoogland.

 

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr