ramon

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is geschokt door het bericht van het overlijden van het Hooglandse PVDA-raadslid Ramon Smits Alvarez.

Wij wensen zijn vrouw en naaste familie veel sterkte toe

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr