De jongerenoverlast in Hoogland is in volle hevigheid terug. Opnieuw is vandalisme, brandstichtingen, bedreigingen, intimidaties en drugshandel aan de orde van de dag. Inmiddels vinden we de situatie meer dan verontrustend. Onlangs hebben we daarom een brandbrief naar het college van B. en W. gestuurd met de eis de jongerenoverlast nu echt stevig aan te pakken.

Ook dorpsbewonr en gemeenteraadslid de heer K. Voogt heeft inmiddels via een artikel op de website van de VVD aan de bel getrokken. Ook hij geeft aan dat er nu eindelijk iets moet gebeuren. Hij pleit voor toepassing van de Overlastwet.

In een reactie op zijn artikelstel CDA-raadslid Van Bekkum dat de burgemeester al een belangrijk instrument heeft, nl het samenscholingsverbod.

Ook de Stad Amersfoort maakt in een artikel gewag van de problematiek. De VDH gaat ervan uit dat er spoedig een oplossing komt.

Download hier: Brief aan de gemeente

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr