De Neng heeft als jongerencentrum nooit echt veel overlast gegeven, maar in de zomer van 2011 ging het helemaal mis. Een aantal jongeren had niet alleen de Neng als hangplek uitgezocht maar ook de Martinuskerk, het kerkhof, de bibliotheek en het park. En als het alleen bij “hangen” bleef, was dit ook niet zo erg, maar deze jongeren zorgden voor heel veel overlast. Ze intimideerden, vernielden en werden zelfs van brandstichting verdacht.

Dit kon zo niet langer en in augustus nam het CDA samen met de VDH het initiatief om aan deze ongewenste situatie een eind te maken. Er werden een tweetal bijeenkomsten gehouden waar de bewoners hun klachten kwijt konden.

Na deze twee bijeenkomsten was er een bijeenkomst met de burgemeester, hier kwamen ongeveer honderd bewoners op af. Zij maakten gebruik van de gelegenheid om de burgemeester, als hoofd van de politie, vragen te stellen.

De bewoners die van de spreektijd gebruikmaakten meldden veel, heel veel, intimidatie. Er werden ouderen lastiggevallen op het kerkhof, er werd op de graven geplast en er werden vernielingen gepleegd. Als men hier iets van zegt, volgen er bedreigingen.

 Bewoners van Het Kasteel hadden ongeveer dezelfde klachten, vernielingen, openbaar groen gebruiken als toilet etc. maar hier komt nog een openbare “anatomische les” om de hoek kijken. Dit kon dus niet. Veel bewoners vroegen zich af hoe het komt dat de overlast zo lang stand heeft kunnen houden zonder dat de politie ingreep, er is en werd wel veel gebeld maar er werden geen resultaten gezien op een enkel geval na. Zij vroegen zich af hoe het mogelijk is dat een duidelijk probleemgezin niet in beeld is bij bijvoorbeeld jeugdzorg.

 De burgemeester heeft dit goed opgepakt, hij beloofde met de ouders van een aantal van de jongeren te gaan praten en heeft dat ook gedaan, de wijkagent houdt eens in de week spreekuur in de Neng en de politie zal er nog meer bovenop zitten. Al deze maatregelen hebben tot gevolg gehad dat de overlast een stuk minder is, er zijn een aantal jongeren opgepakt, er is met opvoeders gesproken en men heeft over het algemeen de indruk dat de situatie iets beter onder controle is. Zo komt er een einde aan een roerige zomer aan de Engweg.

Tekst Ciska Bieshaar

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr