De afgelopen tijd heeft het bestuur van de VDH samen met de commissies zich over het jaarplan 2021 gebogen. Door corona was het afgelopen jaar niet mogelijk om de zogenaamde ronde-tafel-gesprekken te voeren. Daarom presenteren we voor 2021 – waarin corona ook nog lang en stevig aanwezig zal zijn – een bescheiden plan.

Verkeer zal in 2021 een belangrijk onderwerp in Hoogland zijn. De Hamseweg wordt in 2021 opnieuw ingericht. Dat zal wellicht het hele jaar in beslag nemen. Daarna is het de buurt aan de Zevenhuizerstraat. Ook de Engweg wordt opnieuw ingericht. De VDH heeft nauw samengewerkt met de gemeente en de planologen om een zo goed en veilig mogelijke verkeerssituatie in Hoogland te borgen.

Op de website zijn daarom twee aparte plekken ingericht om u over de voortgang van beide projecten te informeren. Wij krijgen de informatie direct van de beide uitvoerende partijen.

In het plan van de verkeerscommissie vindt u de beschrijving van een aantal aspecten die zij in 2021 zal gaan oppakken. Dat neemt niet weg dat gedurende het jaar er zich zaken kunnen gaan voordoen waarop direct gereageerd moet worden. Vaak zijn dat gebeurtenissen die politiek gerelateerd zijn.

U kunt vanaf nu het jaarplan 2021 en het plan van de verkeerscommissie hier downloaden.

jaarplan 2021 1.0

Jaarplan 2021 23feb verkeerscommissie Hoogland

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr