Ook in het komende jaar  gaat de Werkgroep Buurtbudget van het Wijkbeheer team Hoogland weer aan de slag voor het buurtbudget 2016. We hopen dan dat we in het komend jaar zullen schrikken van de vele aanvragen voor het buurtbudget 2016. Er staat weer veel te gebeuren in dit jaar. Hopelijk leidt dat tot diverse originele en bijzondere aanvragen voor een bijdrage vanuit het buurtbudget. Inmiddels hebben we al rondgestruind op het internet en lazen we dat er al een aantal bijzondere activiteiten op stapel staan. Zo vonden we de volgende info:

  • Dit jaar is een schrikkeljaar.
  • Vanaf 1 januari a.s. is ons land de voorzitter van de Europese Unie
  • De honderdste editie van de Nijmeegse Vierdaagse wordt gelopen
  • De 500e sterfjaar van de schilder Jheronimus Bosch wordt herdacht.
  • Enz.

 

Ook in ons eigen Hoogland zal in het komend jaar weer het nodige georganiseerd worden. Op dit moment hebben we nog weinig gevonden op het internet. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Daarom doen we aan u met dit artikel een oproep om de ideeën bij ons aan te melden voor een buurtbudgetbijdrage.

Na ontvangst zullen we deze op een goede en integere wijze beoordelen. Met veel enthousiasme en betrokkenheid doen we dit.

Buurtbudget aanvragen hoe ging dat ook al weer?

Dien plannen in die ten goede komen aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders.  Net als vorig jaar kunnen ook verenigingen, scholen e.d. een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Hoogland (met een open karakter!). Ga naar onze site en download het Aanvraag formulier Buurtbudget 2016. Pak een pen en vul het formulier in of neem onderstaande punten over en stuur deze per email naar het Wijkbeheerteam Hoogland.

De twee criteria’s.

  • Fysiek

Bij fysieke aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen in de openbare ruimte toetsen of het past binnen hun beleid. Geef  eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren.

  • Sociaal

Voor ‘buurt’feesten geldt dat buurten/’clubs’ uitsluitend budget kunnen aanvragen voor extra zaken zoals een springkussen voor de kinderen, huren van een partytent/spelattributen, enz. U kunt dus niet voor eten en drinken geld aanvragen.

Hoogland ontvangt voor het jaar 2016 een buurtbudget bedrag van ± €  20.800,–

Stemmen

Na 14 februari 2016 gaat de werkgroep alle aanvragen inventariseren en deze verdelen op de volgende 3 punten:

  1. Sociaal
  2. Cultureel
  3. Ruimtelijk

Wat betreft de ruimtelijke aanvragen: deze worden ook beoordeeld door de gemeente Amersfoort. Zij bepalen of de aanvraag uitvoerbaar is.

Vanaf heden gaat deze werkgroep van start en de buurtbudgetaanvragen 2016 kunt u dus nu indienen.  Stuur uw aanvraag voor 14 februari a.s. in naar: Wijkcentrum de Neng, t.a.v. WBT, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland of per email naar: wijkbeheerteamhoogland@live.nl Bij dit e-mailadres kunt u ook een standaard aanvraagformulier opvragen.

De werkgroep hoopt dat er weer mooie aanvragen binnen komen!

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr