Tijdens de Algemene ledenvergadering werd een vraag gesteld over het verplaatsen van de postbus op de hoek Kabof – Bieshaarlaan.

Het bestuur van de VDH heeft n.a.v. deze vraag en het verzoek van de ALV Post.nl om opheldering gevraagd.

Hieronder vindt u hun antwoord.

Brief post

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr