De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland publiceert regelmatig een column om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van het bestuur. Hieronder staat de column van augustus 2011.

De vakantieperiode is inmiddels weer ten einde.

In de bestuursvergadering hebben zijn de eerste resultaten van de dorpsenquete aan onze leden gepresenteerd door de programmamanager van de Hogeschool Utrecht. Deze werden met grote instemming ontvangen. Als bestuur zullen we zeer binnenkort met de vervolgstappen aan de slag gaan.

Al kort na de jaarvergadering werden wij als VDH uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het aanpassen van het bestemmingsplan Hoogland. Dan is het toch mooi dat we weten hoe de Hooglanders tegen hun Hoogland aankijken. Uiteraard zullen wij deze kennis goed gebruiken.

En er is meer…

Medio junio/juli is er een werkgroep verkeer l, aan de slag gegaan om gezamenlijk tot een Hooglands standpunt, over de toekomst van de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, te komen De VDH-bijdrage wordt geleverd door Gert Wagelaar. Daarnaast hebben Koos Voogt (raadslid), Bert Veenstra (deskundige), André Brundel (ondernemers) en Hans Westerlaak (WBT) zitting in de werkgroep.

Steeds meer Hooglanders geven aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat. De gemeente heeft laten weten maximaal € 130.000,– beschikbaar te hebben. De werkgroep heeft begin september een overleg met wethouder Buijtelaar over de situatie en mogelijke oplossingsrichtingen.

Begin augustus was de maat vol voor de bewoners in het gebied tussen de Pastorielaan en de Bosserdijk. In de afgelopen jaren is de overlast door toedoen van zogenaamde ‘hangjongeren’ steeds maar toegenomen, met laatste dieptepunt de de brandstichting in de Mariakapel van de St. Martinuskerk Deze kon door adequaat handelen van een voorbijganger, tijdig door de brandweer geblust worden.

De eerste helft van dit jaar zijn er op meerdere plaatsen in het genoemde gebied incidenten geweest waarbij o.a  brandstichting aan de orde leek te zijn. Oplettende en alerte Hooglanders worden bedreigd en geïntimideerd. Dit is een buitengewoon ongewenste situatie die niet kan blijven bestaan.

Op 8 en 9 augustus hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden in de St. Martinuskerk. Het initiatief hiervoor was genomen door het CDA in samenwerking met de VDH. Ook vertegenwoordigers van een aantal andere politieke partijen waren aanwezig.

De ervaringen van de bewoners waren soms schokkend om te horen. Maar er waren ook bewoners met ideeën voor oplossingen/verbeteringen.

Afgesproken is dat een  samenvatting van de beide avonden aan de aanwezigen zal worden gestuurd en vervolgens aan de burgemeester en de wijkwethouder zal worden overhandigd. De burgemeester heeft inmiddels schriftelijk aan de bewoners laten weten dat de gemeente binnen haar mogelijkheden alles zal doen om de overlast zo snel mogelijk te beëindigen.

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan het behoud van het dorpse karakter? Wordt lid van de VDH en meld u aan via www.dorpsbelangenhoogland.nl.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr