De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland publiceert maandelijks een column om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van het bestuur. Hieronder staat nummer 3.

Sinds mei dit jaar heeft het bestuur van de VDH een nieuwe samenstelling en worden de dorpse belangen van Hoogland heel intensief vertegenwoordigd en verdedigd. Bijna tegelijkertijd met het nieuwe bestuur van de VDH ging ook een nieuw college van b&w aan de slag in Amersfoort. In voorgaande edities van ‘Groos’ hebben we u al verteld dat we de afgelopen maanden met de burgemeester en diverse wethouders kennis hebben gemaakt. Daar houdt onze kennismaking met de gemeente niet op, want iedere wethouder heeft een beleidsmatige portefeuille. Beleid dat steeds vaker samen met anderen gemaakt wordt. En dus laten we ons als VDH graag uitnodigen om mee te denken over hoe het met ons dorp en de omgeving verder moet.

Begin oktober belegde wethouder Hans Buijtelaar in Dierenpark Amersfoort een bijeenkomst over de verkeerssituatie vanaf de Amsterdamseweg naar de Stichtse Rotonde via de Barchman Wuytierslaan en de Daam Fockemalaan. Een ingewikkeld traject, omdat halverwege het spoor overgestoken moet worden, waar het verkeer regelmatig voor de dichte spoorbomen staat te wachten. De gemeente wil de doorstroming verbeteren, maar dit mag niet ten koste gaan van Hoogland. Want, als de doorstroming op dat tracé stokt, gaat er meer verkeer via de Bunschoterstraat en via ons dorp. Ook de dagelijkse verstopping van het knooppunt A1/A28 moet opgelost worden, want anders wordt de route Bunschoterstraat tot aan de Stichtse Ronde door sluipverkeer gebruikt dat zo de files wil ontwijken. Kortom, ondanks dat het wat verder weg ligt, houdt de VDHook die ontwikkeling zorgvuldig in de gaten.

Wethouder Mirjam Barendregt is druk bezig met een structuurvisie voor de gemeente en het Buitengebied-West. Hoogland-West is een belangrijk onderdeel van dit buitengebied. Bij de Structuurvisie Amersfoort 2030 gaat het om de ruimtelijke visie op de hele gemeente tot het jaar 2030. Tot nu toe breidde Amersfoort vooral buiten de stadsgrenzen uit, maar na Vathorst-West houdt dat op. Nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen zullen dus binnen de gemeentegrenzen moeten worden gebouwd. Als er iets is waar Hoogland tegen is, dan is dat de verdere aantasting van Hoogland-West. Dus niet nog meer gebouwen, woningen en bedrijven. Helaas zijn er enkele regelingen van kracht, die vervanging van schuren door woningen in beperkte mate mogelijk maken. Dit is in het verleden zo afgesproken of is een wettelijke bepaling. Daar waar verdere bebouwing van Hoogland-West aan de orde komt, zullen we proberen dit te voorkomen. Vandaar dat we de ontwikkeling van de structuurvisie van dichtbij volgen en ons maximaal inspannen het dorpse karakter van Hoogland en Hoogland-West te behouden.

Wilt u meedenken met de VDH, (bestuurs)lid worden of heeft u suggesties? Stuurt u ons dan een e-mail: info@dorspbelangenhoogland.nl

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland houdt de vinger aan de pols. Voor u, voor Hoogland!

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr