Vanaf 17 september 2010 verschijnt er iedere maand een column in de Hooglander Courant, waarin u alles kunt lezen over de activiteiten van het VDH-bestuur. Hieronder staat column nummer 1.

Eind juni hielden de gemeente Amersfoort en de projectontwikkelaar van Albert Heijn een informatiebijeenkomst over de plannen voor Kraailandhof. Als Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) viel het ons al snel op, dat veel bewoners niet zo blij waren met de manier waarop dat overleg tot stand was gekomen. Vandaar dat we bij de gemeente Amersfoort aan de bel trokken. We kregen al snel reactie op onze brief, maar omdat we nog altijd niet tevreden waren volgde er een tweede. Bij ons kwamen verontrustende reacties van omwonenden en we constateerden zelf ook, dat het verkeer over Breelandhof bij verplaatsing van de noodwinkel van Albert Heijn naar het grasveld, wel erg vervelende verkeersconsequenties zou opleveren. Gelukkig deelde wethouder Gert Boeve onze zorgen en half juli werden er twee bijeenkomsten voor de klankbordgroep en omwonenden belegd. De gemeente en Albert Heijn hebben beterschap beloofd en de verkeersveiligheid wordt verbeterd als de noodwinkel in daadwerkelijk verhuist naar het grasveld aan de Breelandhof. Onze actie samen met de omwonenden heeft geresulteerd in beter overleg én betere resultaten. We houden u op de hoogte.

Behalve wethouder Boeve hebben we de afgelopen weken ook gesproken met onze wijkwethouder Sebastiaan van ’t Erve en wethouder Mirjam Barendregt (Ruimtelijke Ordening). Steeds heel plezierige en open gesprekken. Er staat nogal wat te gebeuren in en rond Hoogland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bouw van Meander aan de Maatweg, het Loonwerkerhof (naast Garage Kreijne), Kraailandhof en de gepland golfbaan in Hoogland-West met Gym XL. De verkeerssituatie op de Zevenhuizerstraat wordt er niet overzichtelijker op met al dat bouwverkeer. Kan Hoogland zoveel verkeer wel aan? We hebben dus ook een afspraak gemaakt met verkeerswethouder Hans Buijtelaar om met hem onze zorgen rondom de verkeerssituatie en doorstroming van Hoogland te bespreken.

Op dinsdag 31 augustus is de nieuwe burgemeester van Amersfoort geïnstalleerd, Lucas Bolsius. Als katholieke burgervader zou het wel zo mooi zijn geweest als hij een woning had weten te vinden in Hoogland. Maar… dat kan nog altijd, want het gezin Bolsius woont tijdelijk in een huurwoning in Amersfoort. Om Hoogland op de kaart te zetten hebben we burgemeester Bolsius en wijkwethouder Van ’t Erve uitgenodigd om op vrijdag 24 september samen langs een aantal markante Hooglandse plekken te fietsen. Daarbij zullen we Hoogland-West zeker niet overslaan, want die landerijen bepalen voor een groot deel ons fraaie dorpse karakter, toch? We zullen zowel de burgemeester als de wijkwethouder een echt Hooglands cadeau geven, zodat ze in ieder geval hun ‘groos op Hoogland’ kunnen tonen aan de rest van Amersfoort…

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland houdt de vinger aan de pols en als het moet, trekken we aan de (fiets)bel. Voor u, voor Hoogland!

Hartelijke groet van het bestuur.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr