DSC_2830-001

Op initiatief van de Algemene Ledenvergadering in mei 2010 heeft het VDH-bestuur een dorpsvisie ontwikkeld. De invalshoek is vooral de woonkwaliteit en de sociale samenhang in Hoogland. Door middel van een enquête is de mening van de Hooglanders geïnventariseerd . Op basis daarvan is voor de komende jaren de speerpunten vastgesteld op het gebied van wonen, verkeer, sporten, veiligheid, groen, etc. Het visiedocument is aan de plaatselijke politiek overhandigd. Het document zal daarmee een leidraad zijn voor de deelname aan participatietrajecten en dient als gespreksstof met de Amersfoortse politiek.

U kunt het huidige document hier downloaden: visiedocument-def

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr