De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft de afgelopen jaren veel gedaan aan de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. Het laatste jaar heeft vooral de verkeerssituatie in Hoogland, de bouw van het winkelcentrum Kraailand , de problematiek rond de Neng en de komst van het ziekenhuis aan de Maatweg veel aandacht gekost. Daarbij is duidelijk geworden dat het bestuur van de VDH aan al deze zaken niet alleen kan werken. Hulp daarbij is zeer gewenst. Daarom heeft de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland een commissie gevraagd haar te adviseren over een nieuwe, degelijke bestuursvorm.

De afgelopen maand heeft deze  speciale adviescommissie haar advies gepresenteerd aan het bestuur van de vereniging.

Bestuurlijke organisatie

De adviescommissie adviseert het bestuur te komen tot een Algemeen Bestuur. Dit Algemeen Bestuur moet gaan bestaan uit een algemeen voorzitter, secretaris en penningmeester. De andere leden van het bestuur zijn tevens de voorzitters van nieuw in te stellen permanente commissies.

De algemeen voorzitter, secretaris en penningmeester vormen vervolgens het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Het huidige bestuur neemt de adviezen van de adviescommissie volledig over.

 

Extra handen

De commissie onderschrijft dat het voor een bestuur van vrijwilligers ondoenlijk is op alle maatschappelijke onderdelen die in de Hooglandse samenleving spelen een bestuursstandpunt te ontwikkelen. Daarom adviseert de adviescommissie dus om een aantal commissies in te stellen. Deze commissies kunnen zo het algemeen bestuur ondersteunen.

 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is daarom op zoek naar een betrokken voorzitter voor het Algemeen Bestuur én naar leden voor vijf commissies:

        Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen

        Commissie Sociale- en Economische Zaken en veiligheid

        Commissie Wegen en verkeer

        Commissie Welzijn, Cultuur en Sport

        Commissie Communicatie, PR en Ledenwerving

 

Geïnteresseerde Hooglanders die zitting willen nemen in één van de commissies kunnen contact met het bestuur opnemen via info@dorpsbelangenhoogland.nl.  Het volledige adviesrapport vindt u op de website www.dorpsbelangenhoogland.nl

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Tumblr